English Focus - nabídka nových služeb pro ZŠ

1. Název a adresa školy (povinné pole*)

2. Jméno a emailová adresa kontaktní osoby (učitele Aj)*

3. O jaký typ jazykové akce by vaše škola měla zájem?

4. Měli byste zájem o tematický seminář...

5. O jaké zaměření tematického semináře byste měli zájem?

Poznámky